Offentlige etater

Medlem Navn Bransje Telefon Sted
Å Barnehage Skoler og barnehager, 72 49 47 06 Jerpstad
Brannvesenet i Meldal Offentlige etater, 110 Meldal
Grefstad Barnehage Skoler og barnehager, 72 49 46 83 Meldal
Grefstad skole Skoler og barnehager, 72 49 46 91 Meldal
Hjemmesykepleien i Meldal Kommune Offentlige etater, 72 49 48 50 Meldal
Løkken Barnehage Skoler og barnehager, 91 64 16 43 Løkken Verk
Meldal Folkebibliotek Offentlige etater, 72 49 47 62 Løkken Verk
Meldal Kulturskole Skoler og barnehager, 72 49 46 26 Løkken Verk
Meldal Legekontor Offentlige etater, 72 49 51 70 Meldal
Meldal Lensmannskontor Offentlige etater, 72 49 57 80 Meldal
Meldal Ungdomsskole - Løkken Barneskole Skoler og barnehager, 72 49 46 10 / 11 Løkken Verk
Meldal Videregående Skole Skoler og barnehager, 72 49 52 00 Løkken Verk
Orkland Kommune Offentlige etater, Bedrifter i Meldal 72 46 73 00 Orkanger
Storås Barnehage Skoler og barnehager, 72 49 46 87 Storås
Storås skole Skoler og barnehager, 72 49 83 50 Storås

Medlemmer