Kart

På kommunenes kartsider finner du informasjon om forskjellige turkart og andre kart som kan benyttes i forbindelse med friluftslivet i Meldal. I Turkart Orkla finner du alle turforslag fra bøkene "40 turer i Orkdal"

og "41 fine turer i Meldal". Du finner også informasjon om merka tur- og trimløyper og oppkjørte skispor, men kommunen kan dessverre ikke garantere at denne informasjonen til enhver tid er oppdatert. Viktige områder som naturvernområder og verdivurderte friluftslivsområder

(Orkdal) er også tilgjengelig med kobling til faktaark i naturbasen.

Link til kommunens kartsider:

http://www.meldal.kommune.no/default.asp?uid=1133&prevuid=


Annonser


Medlemmer