( 06.01.2007) Så ble det litt snø å ake på

 


I Kløverløkken Barnehage var det full fart i akebakken.


30.11.2016 -

Ungene var ivrige etter å benytte det som var av glattføre. De ble våte og kalde i sluddbygene så de var ikke ute så lenge før de måtte inn å varme seg.

Annonser


Medlemmer