(09.01.2007) Byggearbeidene skrider fram

 


Til nå er det brukt ca. 450 dugnadstimer ved Storås samfunnshus, forteller leder Jon Skjærli


01.12.2016 -

Om enkelte har savnet snøen, så har andre vært glad for den værtypen vi har hatt. Tilgangen på toaletter har vært vanskelig tidligere, nå ser det endelig ut for at det skal løses. Tilbygget på 36 m2 vil i underetasjen inneholde herre- og dametoiletter, samt handicaptoilett. I etasjen over blir det utvidet kjøkken med kjølerom, så totalt blir dette et stor løft for samfunnshuset. Alle uteaktiviteter vil dra nytte av toilettene, og aktiviteter er det mange av på Heggøya. Både idretten, utefestene og Storåsfestivalen vil dra stor nytte av utbyggingen. Kjøkkendelen blir finansiert av innsamlede midler, og arbeidene utføres med stor dugnadsånd. Jon skryter dugnadsmannskapene ”opp i skyene”, og forteller at det ikke har bydd på noen problemer å få folk til å stille opp. Han er meget godt fornøyd med framdrifta. Det er meningen at toilettdelen skal stå ferdig til våren, og håpet er at kjøkkenet skal bli ferdig til siste helga i juli, da Storåsfestivalen går av stabelen. Han vil også framheve byggekomiteen og styret, hvor alle gjør en utmerket jobb. Dette høres lovende ut.

Annonser


Medlemmer