1500 elever til årets Yrkesmesse

 

Meldalshallen var åstedet for årets Yrkesmesse i regi Orkladal Næringsforening. Nesten 1500 elever fra 10. i grunnskolene i regionen og Orkdal og Meldal videregående skoler gjestet messa. De fikk god informasjon om yrkesmuligheter, utdanningsveier og karriereplanlegging i lokalt næringsliv. Ordfører Ivar Syrstad delte ut prisen for beste stand til St.Olavs Hospital Orkanger.

St. Olavs Hospital Orkanger fikk prisen for årets beste stand. Ordfører Ivar Syrtsda delte ut prisen til Kjellrun Gravdal. Foto: Marit Mjøen


22.10.2008 - Marit Mjøen

Se bildeglimt fra Yrkesmessa 2008

Populær bankstandOrkladal Næringsforening ønsker at Yrkesmessa skal være en arena der elever og næringsliv har direktekontakt. Noen bedrifter benytter derfor sjansen til å invitere elevene på bedriftsbesøk etter messa. Dette kan skape muligheter både for utplasseringsperioder for elevene, sommerjobber og lærlingeplasser.

Yrkesmessa er årlig og det er elever i 10.trinn i grunnskolen som er hovedmålgruppe. Disse elevene er i ferd med å velge grunnkurs og utdanningsvalg i videregående og det er viktig at de får et innblikk i hva de ulike yrkesgruppene jobber med. Et av målene med messa er i tillegg å presentere karrieremulighetene som er i regionen. Samarbeid med lokalt næringsliv som stiller på stand, er avgjørende for at mesa blir vellykket. En annen målgruppe er foreldrene og mange benytter sjansen til å skaffe seg informasjon om lokalt næringsliv.

Tilbakemeldingene fra både elever og bedrifter i år er svært god. Det var god dialog mellom bedrifter og elever. Tre representanter fra elevene var med i juryen for beste stand: Eirin Jordet, Veronica Reinhaug og Eva Sørløkk fra Meldal videregående. I år ble det St. Olavs Hospital Orkanger som gikk av med seieren. Juryen sa om standen: ”Vi ble godt tatt i mot. De var interessert i oss. De visste hva de snakket om og det var tydelig de hadde forberedt seg godt. Standen var utformet slik at det var tydelig hvilken bransje og hvilken bedrift de representerte.”

Lensmannskontoret i Meldal

Lensmannskontoret i Meldal testet elevene i benkpress og landing av mini-helikopter før de fikk attest for at de var godkjent for søkning til politiskolen! Foto: Marit Mjøen

Meldal Bondelag

Meldal Bondelag orienterte om yrkesmuligheter i landbruket. Foto: Marit Mjøen

Bilbransjen

 Bilbransjen samarbeidet om stand, viste bil og orienterte om bilfaget. Foto: Marit Mjøen

Annonser


Medlemmer