( 16.01.2007) Hytter som næring

 


Hyttekomiteen i Meldal grunneierlag var pådrivere for å få i gang en internettportal for Meldal.


13.12.2016 -

De har nå hatt styremøte og er veldig positive over det som har skjedd. De ser her et stort potensial for hytte og primernæringa i bygda. Erik Kalstad har opparbeidet et tomteområde ved Frilsjøen, og står nå i startgropa for å markedsføre dette. Meldal.no jobber nå med kart over kommunen, og Erik vil være med som startmann og utvikle et prosjekt for hyttenæringa, der nødvendige opplysninger med bilder vil bli lagt inn. Kommunen har hyttenæring som satsingsområde, og dette vil gi mange muligheter til å presentere Frilsjøområde og Meldal for øvrig for et stort publikum.

Annonser


Medlemmer