(19.01.2007) Lærlinger ved SANS Bergmannskroa

 


Inger Kristin Landstad og Hanne Tellugen har vært lærlinger hos Stein Dyrset i 1 ½ år.


18.12.2016 -

Inger er fra Bjørnli og er kokkelærling. Hun gikk 2 år ved Meldal v.g.skole før hun begynte som lærling på Bergmannskroa. Hun trives veldig godt i faget og vil gå 1 år almenfaglig påbygging ved Meldal v.g.skole til høsten. I sommer skal hun ta fagbrev som kokk.
Hanne Kristin er fra Klæbu og er servitørlærling. Hun gikk på Ladejarlen v.g.skole i Trondheim, før hun fikk lærlingejobb på kroa. Hanne Kristin har også gått i lære ved Sans i 1 ½ år og skal ta fagbrev til sommeren. Hun bor i Rindal med samboer og 2 katter, og kjører til Løkken hver dag. Det har gått bra i vinter, men det har vært litt glatt de siste dagene, sier hun. Til høsten ønsker også hun å ta almenfaglig påbygging ved Meldal v.g.skole.

Annonser


Medlemmer