(19.12.2006) Gøy på landet ….

 


-sånt no hakke vi i by`n, nei det har vi ikke, synger Birgit Strøm.


15.11.2016 -

Sveinung Sundli trives på landet og ønsker å rendyrke de særegenhetene som Storåsfestivalen har. Han mener det er potensiale til å gjøre festivalen enda større enn den er i dag, men setter et lite tankekors om lokalbefolkningen er moden for et større innhogg. Han ser vekstpotensialet i festivalen, men stiller spørsmålstegn på hvor mye tåler vi. I dag er budsjettet på ca. 7 mill. kroner, med daglige besøk av ca. 8000 festivalgjester. Han mener det er kapasitet til 15 000, og både kompetansen og nettverket er stort nok til å takle det. Festivalen går med overskudd, og har en sunn økonomi, da er det spørsmål om å bygge mer i lokalsamfunnet. I år som tidligere har festivalen hatt hovedtyngden av gjester fra Midt-norge, men også langveisfarende. Det kom et busslast fra Helsinki med festglade finner, en buss med 28 hippier fra Tyskland slo seg til i granskauen, og bodde i lavoer. Det var ungdommer som nesten aldri hadde vært utenfor byen før, men som beviste at de kunne klare seg ute i naturen og på dens premisser.
Quartfestivalen rommer 12000 deltakere, Sveinung mener det kan bli større her. For å vekke interesse blant flere fra Skandinavia og Europa må det nok større artistnavn til, og han nevner Bjørk som en ønskelig attraksjon til neste år. Gruppa Radiohead er det allerede gitt pristilbud på.
Værgudene har hatt sin hånd over Storåsfestivalen for tredje året på rad, og skal selvfølgelig ha sin del av æren for suksessen. Organisatorisk er grunnstrukturen skapt, og publikumspotensialet er der.
Festivalen har ingrediensene som trengs for å skape nødvendig trivsel, koblet med gårdsmat og lokale absurditeter som nakenstrikkhopp og badestamper.
Sjarm har Storås i bøtter og spann, den er trivelig og inkluderende med lokal forankring. Arrangøren har spilt på lag med lokale krefter, og festivalen gir både stolthet, identitet og økonomisk innsprøytning til Meldalssamfunnet.
Riksmedia var også med på notene i år.
Veksten på Storås kommer samtidig med at andre festivaler i Midt-Norge vokser seg sterke, og konkurrenter er det mange av. Både Hell Music festival, Frostafestivalen og Sommerfestivalen i Selbu hadde godt besøk. Steinkjerfestivalen skal visstnok vokse til de store høyder, og Trondheimsfestivalen planlegger full styrke fra 2008.
Publikumstallene bør ikke bli hovedmålet på en festivals anseelse. Det er totalpakken som bør være attraksjonen, men gode, nye og spennende band er en nødvendighet. Det bør være noe mer enn badestampfestival, med ”øl over hele mæ”, slik Hærmætti Tysland sa det. Storås trenger gode navn på plakaten, band som gir mer enn bare nostalgi. Nå som etableringsfasen er over vil kravene også bli større.
Forventningene vil naturlig nok øke til neste år, da tror vi det er viktig å tenke kvalitet framfor kvantitet. Tanken på å bli best lyder bedre enn å bli størst.størst

Annonser


Medlemmer