275 underskrifter for en samlokalisert skole

 

17. juni var over 70 personer samlet på Bergmannskroa på Løkken. De samlet seg enstemmig om vedlagte tekst. (Se ST 19. juni) Teksten var lagt ut på butikker i Meldal, Løkken, Storås og Å frem til lørdag 21. juni og samlet 275 underskrifter.


24.06.2008 - Marit Mjøen
Kategori: Leserinnlegg

Skolebruksplan i Meldal

Samling på Løkken tirsdag 17. juni 2008   -  klokken 1500


Foreldre på Å, Grefstad og Løkken har avgitt sin høringsuttalelse vedrørende skolebruksplan i Meldal. Innen for alle disse kretsene var det flertall for alternativ 3B  - En samlokalisert barne- og ungdomsskole. Også på Storås er det mange som ønsker dette alternativet.

Lokalisering (plassering) av en ny felles skole for hele Meldal skal ikke avgjøres i denne omgang. Men 26. juni skal kommunestyret avgjøre hvilken modell for skolestruktur det skal satses på. Dette er viktig, og har i stor grad betydning for fremtiden til bygda vår.

For alle som har møtt frem her i dag er modell for skolestruktur viktigere enn lokalisering av ny skole.

Vi mener det klart beste alternativet for:
 undervisning
 skolemiljø for barna våre
 arbeidsplass for lærere
 samhold i bygda og
 økonomisk for Meldal kommune
er at det satses på en ny samlokalisert barne- og ungdomsskole.

Vi som har møtt frem her i dag gjør det for å markere at vi på tvers av grenser mellom kretsene står sammen om alternaiv 3B. Sett i en større sammenheng er ikke Meldal en veldig stor kommune, og det er da avgjørende viktig at vi foreldre viser at vi står sammen og viser  fellesskap. Vi ønsker det beste for alle barn i Meldal i fremtiden. Vi må ta inn over oss nedgangen i fødselstall og synkende elevtall. Det er avgjørende viktig at alle barn i hele Meldal får det samme gode undervisningstilbudet.

Ved å stille opp her på Løkken i dag håper vi alle representanter i kommunestyret tar innover seg hvor viktig det er at det ikke satses på en delt løsning.

Ved å stille opp her på Løkken i dag håper vi alle representanter i kommunestyret stemmer for alternativ 3B    26. juni 2008.

Annonser


Medlemmer