(31.12.2006) Meldal.no tar utfordringen

 


Meldal. no har vært på trappene i lang tid, kanskje for lang tid?


31.12.2016 -

Nettportalen meldal.no er nå likevel et faktum, men vi tillater oss å bruke mer tid på forbedringer slik at funksjonene skal bli til det beste for brukerne. Tanken var at vi skulle være oppe og gå før jul, men midt oppi oppbyggingen ble en sentral person syk. Med påfølgende sykehusopphold fant vi det lurt å utsette åpningen til januar, da vi ønsket å ha det meste på plass før vi la den ut til brukerne. Grunnen har vært at vi synes det allerede er for mange nettsteder hvor det står ”under utarbeidelse”. Når vi så midt i hvileskjæret fikk en konkurrent, fant vi det likevel nødvendig å komme på bane, stikk i strid med egen intensjon. 21. desember ble meldalsnett.no lansert, en nettportal for, av og med meldalinger. Det ser dermed ut for at meldalssamfunnet skal få god dekning på internett, og ingen ting er vel bedre enn det. Som vi har forstått, har det vært noen misforståelser i denne sammenheng, slik at den offisielle nettportalen meldal.no er blitt forvekslet med meldalsnett.no. Med konkurranse allerede i startfasen, ser vi nødvendigheten av å jobbe hardt til det beste for produktet. Den utfordringen tar vi!

Annonser


Medlemmer