365 000 kroner til Thamshavnbanen

 

Thamshavnbanen er tildelt 365 000 kroner fra Riksantikvaren.


13.03.2013 -

Utvalgte industrianlegg får støtte gjennom en fast post i statsbudsjettet til istandsetting. Flere av de historiske anleggene er godt tatt vare på og tilgjengelige for publikum.

─ Det er viktig å ta vare på utvalgte eksempler fra vår varierte industriarv, slik at publikum også i framtida kan oppleve denne delen av vår historie, sier riksantikvar Jørn Holme.

 

Red: AMS

Annonser


Medlemmer