40 år i LO

 

Fagforbundet i Meldal har siste året økt medlemstallet og er inne i en god periode. Årsmøtet på Bergmannskroa sist fredag var godt besøkt med ca 50 deltakere og kunne blant annet være med å hedre LO-veteraner med 40 års medlemskap.


05.02.2009 - Magne Vullum

Tre av medlemmene, Knut Rehaug, Ragna Skjødskift og Trygve Magne Hoel ble hedret for 40 års medlemskap i LO (Landsorganisasjonen i Norge). Trygve Magne Hoel, vaktmester på Meldal videregående skole, får stå som representant for LO-veteranene for han var den eneste av de tre som deltok på årsmøtet og fikk overrakt gullnål og diplom av nyvalgt leder Britt Ingeborg Hansen. 

Hansen har vært konstituert leder i Fagforbundet i Meldal siden august 2008, og fikk ny tillit av årsmøtet der hun ble valgt som leder for en ny periode.

Hun sørget også for utdeling av sølvmerker og blomster til 6 medlemmer for 25 års medlemskap i forbundet. Disse seks har vært medlemmer av Kommuneforbundet og Helse og sosialforbundet inntil begge gikk inn i Fagforbundet for fem år siden.

Etter årsmøtet inviterte Fagforbundet til sosialt samvær for medlemmer og ledsagere og vi har fått tilbakemelding om nydelig mat i godt lag.

Foto: Jarle Havik
Gjenvalgt leder i Fagforbundet i Meldal, Britt Ingeborg Hansen overrekker Trygve Magne Hoel heder, LO-nål og diplom for 40 års medlemskap i LO. Foto: Jarle Havik

Annonser


Medlemmer