4H Trivselsagenter på Blåtur

 

Hei alle fans og godtfolk!


Først litt om oss; Vi er en herlig,fantastisk, genial, inkluderende og gal gjeng på 11 triveligeungdommer, og for ikke å glemme, vår kjære veileder, mentor, sjefog venninne Eli Anne Kalseth.

19.09.2011 - Eli Anne Kalseth
Vi 11 trivelige har i år hatt et4H-prosjekt som heter Trivselsagent, og befinner oss i skrivendestund på Gravråkstuggu i Sæterdalen, hvor vi er på blåtur. Heravslutter vi et år stappfullt med lærerike opplevelser, og vilnå dele litt av året som har gått, med dere.

Etter å ha mast hull i hodet på de på4H-kontoret i Trondheim, kom vi omsider i mål. Den første samlingenfant sted på Voll 4H-gård i Trondheim, i februar, der vi for førstegang ble skikkelig godt kjent med Meldals gave til verden, Eli AnneKalseth, og vi forstod at året endelig var igang. De neste månedeneskulle nå gå med på å spre trivsel til alle våre medmennesker.

I april og juni ble våretrivselsskapende egenskaper satt på prøve, da vi skulle spretrivsel til flere hundre supre og fantastiske 4Here på storkurs påÅ og fylkesleir på Oppdal. Dette gikk veldig godt, i følgetilbakemeldinger vi har fått.

Nå sitter vi samlet rundt langbordet iden eldste delen av Gravråkstuggu, med levende lys og er fascinertover vakre Meldal! Det er et inntrykk som ble kraftig forsterket avvår tur til Aurtjønna lørdag, hvor vi ble guidet av de to hivakarene Leif Olav Aasløkk og Egil Nilsen. Dette er virkelig totrivelige mannfolk! Vi hadde noen fine timer ved Aurtjønna, ogtilbaketuren gikk via «Litj-buan», med tilhørendespøkelseshistorie. Vi vil med dette takke Leif Olav og Egil for enkjempefin tur!

Og vi vil takke Eli Anne, de påkontoret til 4H Sør-Trøndelag, 4Herne i Sør-Trøndelag og alleandre som har bidratt til å gjøre dette til et så fint år! TAKK!


Med vennlig hilsen

Daniel Fenstad
Frida Breen
EirikHorvli
Mari Røvik
Håkon Rønvik
Amanda Husby
RolfBjarte Lien
Stian Sjøbakk
Henriette Gundersen
ThomasAndreas Dahl Øien
Mari Osen


trivsel_p___trappa.jpg
Her er gjengen samlet foran flotte Gravråkstuggu!
Bakerst f.v. Rolf Bjarte Lien, Leif Olav Aasløkk og Eirik Horvli.
Midt f.v. Stian Sjøbakk, Håkon Rønvik, Frida Breen, Daniel Fenstad og Amanda Husby.
Foran f.v. Egil Nilsen, Henriette Gundersen, Thomas Andreas Dahl Øien og Mari Røvik.

Annonser


Medlemmer