Åpning av Flisterminalen på Kråkhaugen

 

Lørdag 20. august var det offisiell åpning avFlisterminalen til Orkla Trebrensel AS21.08.2011 - Eli Anne Kalseth
Daglig leder Hans Christian Borchseniusstartet det hele med å ønske alle velkommen, og bød på kaffe somkaffemester Leif Olav Aasløkk kokte på bål.

Det hele startet som etenkeltmannsforetak i 2008, men 31. august 2009 ble Orkla TrebrenselAS stiftet med 24 aksjonærer.
Denne typen gjenvinning av skogengir gode miljøgevinster. Det gir avsetning av lokalt tømmer, det ermiljøvennlig, CO2-nøytralt, kortreist og fornybart, det girarbeidsplasser lokalt, hjelper med å åpne gjengrodde landsskap, ogbruker det som ikke egner seg som vedbrensel(renovasjon).

I motsetning til vannkraft, økertilgangen på råvarer hele tiden, da veksten per idag er større ennuttaket.

En flisterminal kan ikke bygges hvorsom helst. Den må ha jevn lufting, ha god vindtrekk, flisa måvære under tak, og ha tilgang på solvarme. Kråkhaugen har altdette. En annen viktig ting er støyen fra flishuggermaskina, denskal ikke sjenere naboer, og de er det få av her. Lagerplass er detogså godt med. Grunneierav tomta er med og kjører flishuggeren.

Terminalen er på 800 m2, de harfått 25% tilskudd fra Innovasjon Norge, og det er lagt ned 1097dugnadstimer!

Olje- og energiminister Ola Borten Moeer imponert over flisterminalen på Kråkhaugen. Han har sett mangeslike bygg etterhvert, men dette er helt klart det fineste bygget, ogdet ryddigste området. Han sier det er viktig å ha fokus påmiljøbevisste energi-ressurser, spesielt her i Trøndelag hvormarkedet er så sprengt. Bio-energi kan gjøre oss mindre avhengigeav strøm, og gir et mindre sårbart energisystem.

Men det er ikke nok å ta ned skogen oghugge flis, det må også satses mer på vannbåren varme, dette gjørStaten gjennom Enova, ved å legge flere varmerør flere steder ilandet.

Borten Moe avslutter med at han glederseg til å se fortsettelsen.

Ivar Syrstad understreker at satsningenpå bioenergi er helt i tråd med satsningen til kommunen, men sliksatsning må være økonomisk bærekraftig, det må ligge økonomi ibunnen. Med både Olje- og energiminister Ola Borten Moe, ogstatssekretær i Landbruks- og matdepartementet Ola T. Heggemtilstede, er det god grunn til å håpe på at de fortsetter å satse på dette feltet.

Mange møtte opp til åpningen, på tross av regn ogRennebumartna!

kaffekjelen.jpg
Kaffekoker Leif Olav.

gjester.jpg
Både gammel og ung møtte opp på åpningen.

samarbeid.jpg
Samarbeid må til, anlegget ble åpnet med stil!

maskina.jpg
Flishuggeren i drift

Tekst og bilder; Eli AnneAnnonser


Medlemmer