Aksjon Boligbrann i Meldal - du får besøk!

Sjekk røykvarsleren din!

29 000 uten fungerende røykvarslere i Sør-Trøndelag fylke

- Det er en billig livsforsikring å ha røykvarslere i boligen. Røykvarslere redder hvert år mange liv, men likevel går cirka 29 000 mennesker i Sør-Trøndelag inn i desember uten tilstrekkelig varsling i tilfelle brann.


06.12.2010 - Frode Langeng

For å sette søkelyset på brannsikkerhet i hjemmet, arrangeres kampanjen Aksjon boligbrann i desember. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen, mens representanter fra brann-/feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn står for den praktiske gjennomføringen. I Meldal kommune er det Odd Harald Ramstad fra Meldal brannvesen og Sivert Syrstad fra TrønderEnergi Nett AS som står for gjennomføringen av kampanjen. 

Den økte brannhyppigheten i julen har sammenheng med stor aktivitet i de tusen hjem med økt bruk av elektrisitet, levende lys og peiskos, i mange tilfeller også i kombinasjon med alkoholbruk
- Det er en billig livsforsikring å ha fungerende røykvarslere i boligen. Røykvarslere redder hvert år mange liv i Norge.

Cirka 40 000 husstander over hele landet får 7.-9. desember besøk av lokale brannvesen/feiervesen og elektrisitetstilsyn, med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen.
- Det dreier seg ikke om et tilsyn i vanlig forstand, men om en enkel kontroll, med veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på.

Hvert husbesøk tar cirka 30 minutter med kontroll av følgende forhold:
- Varslingsutstyr
- Slokkeutstyr
- Elektriske apparater og anlegg
- Ildsteder og skorstein
- Rømningsforhold

Mer informasjon om forebyggende brannvern finner dere på www.aksjonboligbrann.no

Kontaktpersoner lokalt:
Meldal brannvesen: Odd Harald Ramstad        mobil 99364445
TrønderEnergi Nett AS: Sivert Syrstad            mobil 95897729

Kontaktpersoner sentralt:

DSB: Avdelingsdirektør Tor Suhrke             mobil 917 80 150
Gjensidige: Fagdirektør brann Odd A. Rød        mobil 916 38 649
Norsk brannvernforening: Adm. direktør Dagfinn Kalheim    mobil 977 59 029

fire_detector.gif

Annonser


Medlemmer