Aksjon Burot

 

Burot er sammen med bjørk og gress, den veksten som avgir mest pollen. Pollen spres særlig lokalt, derfor et det veldig effektivt å luke vekk burot. Det hjelper også å slå buroten. Flere fylkeslag i NAAF gjennomfører årlige aksjoner for å begrense spredningen av burot.

28.06.2007 -

Burot spres med frø eller etter oppdeling av jord-stenglene. Frøene er små og spirer best på overflaten. Hver plante kan lage opp til 700 000 frø. Pollens spres særlig lokalt, derfor er det effektivt å luke vekk bruotplanten, helst i god tid før planten blomstrer.

Viktigst er det å utrydde burotplanter som vokser ved skoler, barnehager, sykehus, boligområder og andre steder der hvor pollenallergikere og astmatikere oppholder seg. Flere fylkeslag i NAAF gjennomfører årlige aksjoner for å begrense spredning av burot

Slik gjenkjenner du buroten

Buroten er et ugress og har et nokså anonymt utseende. Derfor er det mange burotallergikere som selv ikke vet hvordan burotplanten ser ut. Se etter villniss som vokser i store og meterhøye bestander på tørre steder rundt byer og tettsteder. Buroten har "blomster" som bare er noen millimeter store som sitter i tette kurvarrangement. Har planten i tillegg rødaktig stengel og sterk lukt, er det sannsynligvis burot.

Buroten røskes opp med roten og legges deretter i poser slik at den ikke sprer seg. Luking bør skje i god tid for blomstring for å unngå spredning (slutten av juni/begynnelsen av juli). På steder der det er vanskelig å luke, er det viktig å klippe ofte. Buroten blomstrer fra midten av juli og ut i september.

Fotos: Nina Brun/NAAF
Hentet fra www.naaf.no

Annonser


Medlemmer