Aksjon - Hei verden -

 

I høst har 6. og 7. klassen på Storås skole jobba med prosjektet "Hei verden". De har laga veggaviser om landene Peru, Laos, Brasil og Zambia. Klassene har lest, notert og skrevet for veggavisen som var hengt opp i Gymnastikksalen.

13.11.2007 -


Dette arbeidet lærte de mye av, ikke minst om menneskerettigheter. 7.- klassen hadde ansvaret for aksjonsdagen, og de hadde bakt boller og kanelsnurrer for anledningen. Det var samlet inn mange geviinster til loddsalget. Til underholdningen hadde de øvd inn sanger med relaterte tekster for dagen, og de hadde skrevet dikt om emnet; Lykken er.
Gymnastikksalen var fullsatt og alle klassene var med og underholdt. Før og etter underholdningen gikk salget av brus, kaffe og bakst strykende, og loddsalget var populært. Pengene satt løst og aksjonen ga 10.300 kroner i overskudd, som er sendt til formålet.

Brit

Annonser


Medlemmer