Aksjon skoleveg 2008

 

"Aksjon skoleveg" er en fylkeskommunal tilskuddsordning. Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag administrerer ordningen og inviterer med dette fylkets kommuner å søke om milder for 2008. Tildelingen vil skje under forutsetning av at fylkeskommunen avsetter midler til "Aksjon skoleveg".

25.07.2007 -

Annonser


Medlemmer