Aksjonsdag på Storås

 

Tirsdag i Grunnskolens uke arrangerte elever og lærere  ved Storås skole aksjonsdag.


09.11.2011 -

Inntekten gikk til Foruts barneaksjon som i år handler om Indrani fra India.

Elevene har i forkant av aksjonsdagen satt seg godt inn i Indranis hverdag og om India. De hadde laget faktasetninger om Forut, tegnet kart over India, landets flagg, og dyr som lever der.

Dagen startet med at det var åpen skole, med salg av kaffe og kaker, boller og brus. Elevene hadde bakt en del boller og kaker på Mat og helse, men det ble ikke nok, så foreldrene supplerte med en del.  Det var også salg av indiske varer fra Indranis butikk, samt loddsalg.
Deretter var alle invitert til å være med på samlingsstund i gymsalen. Der underholdt elevene med bl.a. sang, dikt og spill.
Etter pausen ble det loddtrekning, med mange fine gevinster som elevene hadde med hjemmefra.  

Elever og lærere ved Storås skole ønsker å takke alle som var med å støtte opp om dagen vår, og ikke minst for alle pengene vi fikk inn, som uavkortet går til Forut. Det kom inn kr. 20.000,-

For Storås skole
Birgitte Lyngvær

0901

0902

0903

Annonser


Medlemmer