Alle kontrakter på nyskolen videreføres

 

Alle kontrakter ved nyskolen i Meldal videreføres med de opprinnelige rammer.


23.03.2012 -

meldal.no skrev tidligere denne uka at pressemeldingen fra rådmannen ikke sa noe om de økonomiske rammene for avtalen med Teknobygg. Rådmannen forsikrer at alle avtaler skal oppfylles ved ferdigstilling av nyskolen.

- I vår pressemelding til meldal.no ble det presisert at Teknobygg viderefører kontrakten, og i dette ligger også selvfølgelig de opprinnelige økonomiske rammene, skriver rådmann Ingjerd Astad-Steen.

- Jeg viser også til reportasje på meldal.no ut fra pressemelding sendt dere sist mandag. Der står å lese at det har vært stillstand på byggeplass siden konkursen. Det medfører ikke riktighet. Det har vært byggeaktivitet hele tiden - dette gjelder sideentreprenørene som har vært i virksomhet hele tiden og sikringsarbeidene som startet opp i uke 10, skriver rådmannen.

meldal.no beklager feilen.

 

(Tekst: Anne Mari Svinsaas)

Annonser


Medlemmer