Ansettelse av personalsjef

 

Ann Lisbeth Tøndel er tilsatt som personalsjef i Meldal kommune.

20.03.2007 -
Tøndel har jobbet i kommunen siden 1985, og har i denne tiden hatt ulike lederfunksjoner, senest som leder for Meldal Helsetun siden 2000.

Hun har tidligere hatt et ettårig vikariat som personalsjef i kommunen.

Tøndel vil ha en gradvis overgang fra stillingen som leder for Meldal Helsetun.

Annonser


Medlemmer