AP ser klare muligheter for vekst i Meldal

Anlegget på Astrup videreutvikles

I forbindelse med næringsministerTrond Giskes besøk i Meldal på lørdag, dro hans partifeller i Arbeiderpartiethan med på rundtur for å vise at kommunen vår har flere vekstmuligheter ibygda. Veksten kan fremskyndes ved politisk påvirkning.

07.09.2011 - Frode Langeng
Statsbygg skal sette opp et påbygg tilNGUs anlegg på Astrup, der NGU har sitt geodatalager. Her lagres og analyseresborkjerner. Påbygget er kostnadsberegnet til 10-12 millioner kroner.Satsingen innebærer at NGUs aktivitet på Løkken øker.

Meldal AP tok med Giske til Astrup isakens anledning. Arne L. Haugen har på Stortinget jobbet mye med en nasjonalstrategi for mineralnæringene, som blant annet innebærer økt aktivitet for åkartlegge mineralforekomstene i Norge. -Dennesatsingen kan innebære flere arbeidsplasser ved NGUs geodatalager på Løkken,noe som vil være svært positivt for Meldal, sier Meldal Aps ordførerkandidatAre Hilstad.

Det var også viktig for Meldal AP å tamed statsråden til Nammo NAD og et møte med daglig leder Tor Bjørklund. NammoNAD sikrer seg nå kontrakter med et asiatisk land som vil gjøre at de permittertearbeiderne ved anlegget i Astrup kan komme tilbake på jobb igjen.Bjørklund etterlyser kontrakter meddet norske forsvaret og Giske lovet å ta dette opp med forsvarsministeren. Meldal AP mener at det er merkelig at Norgefortsetter å destruere ammunisjon i friluft når vi har et slikt anlegg der detkan skje på en miljøvennlig måte.

AreHilstad uttaler at det er viktig at de politiske miljøene i Meldal bruker allekanaler for å bidra til at Nammo NAD kan sikres kontrakter også her hjemme.
-Dette handler om arbeidsplasserlokalt, så her må vi bare stå på, fastslår Hilstad. -Det er bra at statsrådennå tar opp dette med forsvarsministeren.

Turen gikk videre til Simpro AS på Meldal Næringssenter. Dehar store planer for framtida som det jobbes med i disse tider. Hvis alt gårsom daglig leder Erik Dragset håper så er det håp om vekst både i omsetning ogi arbeidsstokken i årene framover. Næringsministeren var tydelig imponert over denoffensive virksomheten i Meldal. -Meldal AP skulle gjerne tatt med statsråden rundt til flere spennendenæringsmiljøer i bygda for å vise fram allsidigheten og vekstmulighetene, menvi må beklage at tidsrammen var for knapp, avslutter Hilstad.

Astrupt_c3_a5rnet.jpg

Astruptårnet på Moflata.

DSC02612m.JPG

Næringsminister Trond Giske besøkte Meldal på lørdag. Her sammen med stortingsrepresentant Arne L. Haugen og Are Hilstad.

Annonser


Medlemmer