Åpningstider valgdagene

 

Valgstyret har vedtatt åpninstidene i de forskjellige valglokalene i Meldal kommune

01.06.2007 -

Annonser


Medlemmer