Arbeiderpartiet svarer

 

Arbeiderpartiet ser kampen om arbeidskrafta som en av de største utfordringen i fremtida. Skal kommunen klare å gi innbyggerne gode tjenester må vi være attraktiv som arbeidsgiver.

04.09.2007 -

Konkrete tiltak blir da; Større stillinger innen helse og omsorgs yrka. Flere lærlinger Samarbeid mellom kommunen næringslivet, ungdomskole og den videregående skole skal vi legge tilrette for at ungdommen kan velge de yrka som vi treng. Gjennom grendeutvikling stimulere til kreativitet og et aktivt lokalmiljø. Økonomisk støtte til kulturlivet. Storåsfestivalen er et viktig bidrag for å Meldal til et mer spennende sted å bo i, vi vil forsatt støtte den. Nettleia: vi vil arbeide aktiv for å få til en fusjon mellom Trondheim Energi og Trønder-Energi . Dette vil utgjøre ca 2500 i besparelse pr. familie og et lang større beløp for landbruket og bedriftene. Samla for hele kommunen 5,5 mil. pr. år. Gjennom vår mann på Stortinget påvirke en endra bedre kommuneøkonomi. Arbeide for å få til renseanlegg etter gruvedrifta på Løkken. Vi vil sikre at Bjørnlivatnet i gjenn skal fremstå som et godt rekreasjonsområde. Orkla skal sikres mot forrerensing. Dette er noen av de tiltaka som vi mener blir viktig for å sikre at folk forsatt vil arbeide og bo i Meldal og at du som innbygger skal være sikra hjelp når du trenger det.

Godt valg!

Meldal Arbiderparti, Ingrid Skarstein

Annonser


Medlemmer