Arbeidet med nyskolen går uforstyrret

 

Nyskolen i Meldal blir ikke rammet av konkursen i Teknobygg Entreprenør AS.


20.11.2012 -

Utbyggeren ved nyskolen i Meldal, Teknobygg Anlegg, vil ikke bli berørt av konkursen i søsterselskapet Teknobygg Entreprenør, selv om begge selskapene er deler av eierselskapet Maja Teknobygg.

Maja Teknobygg er en av Midt-Norges største eiendomsutviklere og entreprenør innenfor bolig, næringsbygg og anlegg. Konsernet eier 100 prosent av driftsselskapene Maja Eiendom (utvikler eiendomsprosjekter fra idé til nøkkelferdige boliger), Teknobygg Entreprenør (totalentrepriser for bolig, næringsbygg og offentlige bygg) og Teknobygg Anlegg (anleggsvirksomheten Maja Teknobygg overtok fra Grunnarbeid, som gikk konkurs rundt årsskiftet).

Styret i Teknobygg Entreprenør AS behandlet fredag 16.11 2012 selskapets økonomiske situasjon og konkluderte med at selskapet ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Styret vedtok derfor enstemmig å begjære oppbud. Teknobygg Entreprenør AS er en del av MajaTeknobygg-konsernet. - Hoveddelen av øvrig virksomhet vil i begrenset grad bli berørt av konkursen, melder Maja Teknobygg på sine hjemmesider.

 

Red: AMS

Annonser


Medlemmer