Arbeidsstokken oppgraderes

 

Simpro as har nylig gjennomført fagkurs i myklodding for sine ansatte. Kurset ble holdt av firmaet Betek Consult, som er spesialister på slike kurs.

12.04.2007 -


Hele arbeidsstokken har nå gjennomført dette grunnleggende mykloddingskurset. Slik kompetanse er viktig for å sikre kvaliteten i arbeidet som utføres. Simpro har mange krevende kunder med produkter som brukes i røffe miljøer.
Ved samme anledning gjennomførte 5 ansatte Veritas sin sertifiseringsprøve, og rett før påske fikk disse overrakt sine sertifikater. Fra tidligere er det to slike sertifikater utdelt ved bedriften. Denne sertifiseringen bekrefter disse montørenes kvalifikasjoner for loddearbeid på utstyr der det stilles spesielt strenge krav, så som måleinstrumenter som skal plasseres på undersjøiske oljeinstallasjoner.
Ved samme anledning fikk "nyslått" produksjonselektroniker David Vollum overrakt et liten oppmerksomhet, etter å ha bestått fagprøven etter endt læretid i bedriften.
Simpro har i dag 30 ansatte, hvorav 25 arbeider med produksjon. Kvalifiserte medarbeidere er viktig i dagens marked, og skolering og dokumentering av kunnskapene er god markedsføring.

Odd Erling Frengstad
Annonser


Medlemmer