Årets Entreprenør 2010: Andreas Granhus

Daglig leder i panelprodusenten AG-Tre, Andreas Granhus

”Årets Entreprenør” i Meldal er en revitalisering av den tidligere næringsprisen, og skal deles ut hvert år i kommunestyret, pålydende kr 20.000,-, samt blomster og diplom.  Formålet med prisen er å stimulere til vekst og nyskaping i kommunen. Alle personer, foretak, organisasjoner og offentlige næringsvirksomheter i Meldal som bidrar til en positiv utvikling utover det vanlige, kan bli Årets Entreprenør.

19.12.2010 - Frode Langeng

Prisen for Årets Entreprenør i 2010 ble under julemiddagen til Meldal kommune den 16. desember tildelt Andreas Granhus, daglig leder i panelprodusenten AG-Tre AS (Andreas Granhus Tre) på Storås. AG-Tre har hatt betydelige investeringer i produksjonsutstyr i det siste, med nytt behandlingsanlegg for paneler og justert kledning, samt ny flissilo og nytt fyringsanlegg (fyrhus og maskiner). Investeringene har kommet seg på flere millioner. Bedriften har også innført en ny måte å markedsføre seg på.

Ordfører Syrstad fremhevet under talen at AG-Tre hadde utviklet seg svært positivt til tross for sterk konkurranse fra større bedrifter. AG-Tre har bidratt til en økt sysselsetting og har hatt en god økonomisk utvikling.

-Hemmeligheten bak å lykkes som gründer ligger nok mest i hardt arbeid, sier Andreas Granhus. –Men det er klart, å ha god bransjekunnskap, erfaring, og ha en god magefølelse å stole på, er også veldig viktig.

Granhus er både nytenkende og nyskapende, og har startet produksjon av et nytt produkt som har stor etterspørsel, nemlig paneler med skjult spikring. Tidligere arbeidsoppgaver som sparkling, pussing og ettermaling er ikke nødvendig. Trolig er AG-Tre de eneste i Norge som har denne løsningen.  Når det gjelder AG-Tre’s suksessfaktorer, vil Granhus trekke frem opplæring og kompetanseutvikling. -Noe av årsaken til vår suksess, er at vi har dyktige ansatte med en god ”næringslivsholdning”. Vi har også satset mye på verktøyhold, freser og stål med høy presisjon, og vi stiller strenge krav til leverandør, sier Granhus.

-Vi har kommet oss inn på et marked med krevende kunder, noe som har vakt oppsikt i bransjen, sier Granhus. Det har også vært veldig viktig at vi er gode på å overholde leveringspresisjonen. –Vi har et distribusjonsmessig fortrinn ved å ligge på Storås, med større markeder både i Møreregionen og Trondheimsregionen. Sånn sett er Meldal forholdsvis sentralt.

Under takketalen ville Granhus fremheve sine dyktige ansatte, gode medhjelpere i støtteapparatet, og sist men ikke minst Liv Inger, sin tålmodige kone!

Les mer om Andreas Granhus og AG-Tre i en tidligere artikkel her på meldal.no.

DSC01534.JPG

Andreas Granhus t.v. og ordfører Ivar Syrstad, under kommunens julemiddag.

IMG_0022.jpg

Rådmann Ingjerd Astad Steen, Liv Inger Granhus, Andreas Granhus, og ordfører Ivar Syrstad.

IMG_0026 1_1.jpg

 Årets Entreprenør Andreas Granhus mottok diplom, blomster og 20 000 kr.

IMG_0030 2_1.jpg

Granhus holdt takketale - og lovte at premien skulle bli i bygda!

Annonser


Medlemmer