Arne L. ventet på Kongen

Arne L. Haugen venter på Majestetene i Stortinget. Bildet er tatt av Aud Herbjørg Kvalvik, SV's representant fra Sør-Trøndelag..

I går, 2. oktober, ble det 157. storting høytidelig åpnet.


03.10.2012 -
Meldals og Sør-Trøndelags stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Arne L. Haugen, ventet tålmodig på at Hans Majestet Kong Harald og Dronning Sonja sammen med Kronprins Haakon skulle ankomme Stortinget for å åpne sesjonen 2012-2013.
Stortinget åpnes på første virkedag i oktober hvert år.

Trontalen
Under den høytidelige åpningen leser kongen trontalen, som inneholder regjeringens programerklæring for det kommende år.

Alle må reise seg når Kongen taler og bli stående under hele talen. Redegjørelsen holdes av kongen, men det er regjeringen som har skrevet den.

- Vi lever i et Europa som er preget av økonomisk ustabilitet, sosial uro og høy arbeidsledighet. Mens våre naboland sliter, opplever vi i Norge lav ledighet, nyskaping i næringslivet og høy yrkesdeltakelse. Regjeringen vil jobbe for at det forblir sånn, innledet Kongen i årets tale (kilde: Dagbladet).

 

Tekst og redigering: AMS

Annonser


Medlemmer