Årsmøte

 

Fagforbundet Meldal avd.313 avholder årsmøte i Storås Samfunnshus fredag 27.januar 2012, klokka 19.00-20.30.


22.12.2011 -

Saker som ønskes behandlet i årsmøte, må være styret i hende innen 6.januar 2012.

Styret

Annonser


Medlemmer