Årsmøte i Folkeakademiet

 

15. februar hadde Folkeakademiet i Meldal årsmøte i Å-stuggu.


18.02.2012 -

Årsmelding og regnskap viste at 2011 hadde vært et godt år for laget og det er gitt støtte til forskjellige formål, til sammen ca. kr. 30.000
Økonomien er god grunnet mye publikum også siste år på de 2 festene som var arrangert.
Dette er populære kvelder og mange kommer igjen år etter år. Sceneframsyninger med flinke lokale aktører og flinke sang og musikk-krefter har gjort at mange møter opp. På begge festene har det vært ca. 200 personer.

På Høstfesten fikk Meldal Songlag som hadde 90 års jubileum, overrakt Meldal kommunes kulturpris for 2011. En vel fortjent pris fordi de har bidratt med sang ved mange arrangement gjennom alle år.

Odd Myrmæl ble gjenvalgt som leder. Resten av styret siste år, Jorunn Syrstad, Gunnar Salvesen, Eva Dragset og Åse Smehagen fortsetter også i 2012.

Til slutt holdt Erik Steigen et humoristisk kåseri om sammenlikninger mellom dyr og mennesker. Han hadde funnet en hel rekke ordtak som vi bruker i daglig tale: "Stolt som en hane"- "Flittig som en maur"- " Sterk som en bjørn" osv.

Flinke damer på kjøkkenet i Å-stuggu hadde laget kaffe og gode rundstykker til oss.

Åse Smehagen

Annonser


Medlemmer