Årsmøte i Løkken Arbeiderlag

 

Løkken Arbeiderlag avholder årsmøte 28. januar 2013 kl. 18.30 på Arbeiderstuggu.


15.01.2013 -

Saklista inneholder blant annet en oversikt over den politiske situasjonen ved ordfører Are Hilstad.
Utover dette blir det vanlige årsmøtesaker som valg og behandling av innkomne forslag, og saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 21. januar.

Les om programmet på Innkalling_Årsmøte_2013_Løkken_arbeiderlag.pdf

 

 

Red: AMS

Annonser


Medlemmer