Årsmøte i Løkken Utvikling

 

Løkken Utviklings årsmøte 24. april er åpent for alle.


09.04.2012 -

Tirsdag 24. april er det årsmøte i Løkken Utvikling på Bergmannskroa kl. 19:00. Foruten ordinære årsmøtesaker, skal veien videre for Løkken Utvikling stakes ut. Alle som ønsker det er velkommen til møtet.

Løkken Utvikling ble formelt stiftet i 2011. Fram til nå er organisasjonen ledet av et interimstyre. På det kommende årsmøtet vil det således være det første ordinære valg av nytt styre. Like viktig er det at årsmøtet skal stake ut veien videre for Løkken Utvikling. Det er mange saker å jobbe med, men kanskje er det på tide å bli enda mer tydelig på hvilken rolle Løkken Utvikling skal ta i Løkken-samfunnet.

For ordens skyld; de av medlemmene som ønsker saker behandlet på årsmøtet, må melde dette til styret senest 20. april.

Det er bare registrerte medlemmer som har anledning til å delta under valgene og eventuelle avstemminger. Alle som ønsker det er likevel velkommen til å delta på møtet. Dette for å få en bredest mulig diskusjon rundt hva Løkken Utvikling skal bruke energien sin på i den kommende perioden.

For styret

Endre Storholt

Leder

 

(Red.: Anne Mari Svinsaas)

Annonser


Medlemmer