Årsmøte i Meldal Sanitetsforening

 

Meldal Sanitetsforening har årsmøte i Å Samfunnshus i dag 19. februar kl.18.00

19.02.2007 -

Årsmøtet i Meldal Sanitetsforening holdes hvert år på mandag etter fastelavnssøndag, vekselsvis på Å, Storås og Meldal Samfunnshus.

ÅRSMELDING FOR 2006

Meldal Sanitetsforening har hatt 2 styremøter og 6 arbeidsutvalgsmøter og ellers telefonkontakt i noen saker.
1 møte sammen med Løkken Verk om bevilgninger til barn og unge.
1 møte med representanter fra fylkesstyret om fylkesårsmøtet i 2007.
Tillitsvalgte:
• Leder: Kari Ingeborg Lund
• Nestleder: Tove Sølberg
• Sekretær: Jorid Olive Svinsås
• Kasserer: Dagrunn Wold
• Styremedl: Mari Stokke
• ” : Kjellrun Orre
Vara. : Jorunn Syrstad
Disse 6 har fungert som arbeidsutvalg dette året.
I styret ellers er lederne i underavdelingene:
• Drogsetmoen/Langset: Jorid Olive Svinsås
• Fossedur: Aslaug Simundset
• Loe: Kjellrun Orre
• Hove: Gjertrud Løkken
• Midtbygda: Dagrunn Wold
• Kløverbladet: Ingrid Carlsen
• Elvasno: Jorunn Syrstad
• Spiren: Olga Berg
• Føssa: Mari Stokke
• Resa: Ingeborg J. Resell
• Resbiten: Astrid Fossmo

Vi har hatt 11 underavdelinger i år også, med varierte arbeidsoppgaver og medlemsantall på møtene.
Fra og med landsmøteperioden som innledes i 2006, opphører adgangen til å opprette nye underavdelinger. Vedtektsendringen gis ikke tilbakevirkende kraft, og vil følgelig ikke berøre de allerede etablerte underavdelinger.
Håper vi kan få med flere og kanskje yngre medlemmer i de underavdelingene vi har.
Arbeidsoppgavene for underavd. har variert, og har vært loddsalg, fastelavnsris - binding /salg, julegrantenning, kaffesalg, medarrangør på Adventsarr. og Grautdag på Å. Kaffe/kveldsmatspandering på Sanitetsheimen.

Vi har 4 æresmedlemmer: Oddlaug Kanestrøm, Marit Nilsen, Oddlaug Ree og Dagrunn Wold, de fikk en blomsterhilsen til jul.

Vi trenger stadig nye medlemmer og særlig yngre, og jeg håper at dere har tenkt over om dere har noen i nabolaget deres som ikke er medlemmer, og har snakket med dem. Vi må tørre og spørre dem, for det er noen som sier at de ikke er blitt spurt om å bli medlem.
Kanskje synes de det er trivelig å få en invitasjon til å komme på et møte, særlig for de som er nye i grenda kan det være hyggelig å bli kjent med naboene.
Vi har mistet mange medlemmer dette året p.g.a. omlegging med innkreving og forhøying av kontigent som nå gjøres fra N.K.S sentralt. Både aktive og passive medlemmer har meldt seg ut fordi de synes at kontigenten er blitt for høy, og det er veldig synd for vi trenger medlemmer i det viktige arbeidet vi gjør her i bygda for folk i alle aldrer. Vi må bli flinkere til å synliggjøre den innsatsen vi gjør, sjøl om det ikke alltid er like enkelt å få med sakene våre i avisene.
Medlemsverving må være en viktig sak i årene fremover.

Også dette året har vi mistet flere av medlemmene våre, aktive og dyktige medlemmer har gått bort.
Vi vil takke dem for arbeidet de har gjort for sanitetsforeninga på hver sin måte, og lyser fred over deres minne.

Årsmøtet i 2006 ble holdt i Meldal Samfunnshus 27.februar med ca. 70 medlemmer til stede.
Årsmøtet ble åpnet av leder som snakket om at N.K.S var 110 år og fastelavnsriset har vært solgt i 60 år.
Leste så det Ingeborg Moe skrev da foreningen var 75 år.
Diakon Kirsti S. Kristiansen holdt andakt, og organist Greta Loe spilte til allsangene.
Fysioterapeut Anders Bakken fra ST. Olavs Hospital avd. Orkdal holdt foredrag om Osteoporose. (Benskjørhet)
De vanlige sakene på årsmøtet gikk greit unna.
Leder orienterte om sentral innkreving av kontingent.
Underholning av Mari Muan og Cristine Borchsenius fra Grefstad skole, som fremførte selvkomponert Coop kafe
Foreldre til korpsmedlemmene i Meldal Skolekorps, ordnet med mye god mat og med serveringen, de fikk kr 5000,-
Til slutt var det trekning på lotteriet vårt.

Alle nyfødte i Meldal får et badehåndkle med N.K.S - logo og Meldal Sanitetsforening/Løkken Verk Sanitetsforening (LVS) på, det er jordmora som har med dette når hun er på det første hjemmebesøket. Det følger et brev med, som informerer om hva Sanitetsforeningen står for, dette er også ment som et ledd i vervearbeidet med å få med yngre medlemmer.
Alle 1.klassingene i kommunen har fått utdelt refleksvester, dette er et samarbeid med lensmann Brynjar Einum, i år var også lensmannsbetjent Knut Vangen med, det er han som tar over dette arbeidet nå som Brynjar er blitt lensmann, de ble utdelt i oktober.
Også i år har LVS og vi bevilget kr. 100 000.- etter søknad, til lag/org. som driver med barne og ungdomsarbeid i kommunen. Dette er en fin ordning, fordi vi får samlet og vurdert alle slike søknader under ett.
LVS og vi har bevilget penger til vannkjøler på Meldal ungdomsskole.
Vanskeligstilte barn har fått tilbud om ferieleir gjennom barnevernet, vi bevilget penger.
Leder ble invitert til 20 års jubileet for Meldal Jentekor 5. april.
En klasse i barne/ungdomsarbeiderfag ved Meldal v.g. skole som skal til Estland med hjelpesending har fått innvilget penger til turen.

Meldal Helsetun har også i år hatt besøk av mange av våre medlemmer, gjennom ordningen med besøkstjeneste hver uke, beboerne synes det er trivelig å få besøk og noen og snakke med.
Handletralla triller der hver uke, ordningen med at 3 stykker deler på arbeidet ser ut til å fungere fint, det er Astrid Fossmo, Eldbjørg Sugustad og Gerd Grut som deler på arbeidet.
Til jul fikk de bestille seg bløtkaker til ettermiddagskaffen en dag i mellomjula, de fikk også kr.1000.- som de kunne kjøpe pynt eller noe annet som de hadde bruk for.
Demensavd. har søkt og fått innvilget innkjøp av hverdagskopper.
LVS og vi har også bevilget penger for å få laget en uteplass for beboerne på Ansver.
Kjellrun Orre og leder har vært med i en gruppe som har hatt en gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten i Meldal, sammen med RO. Det skal utarbeides en pleie og omsorgsplan for Meldal.

Tilsynet på Sanitetsheimen er det Johanna og Arnt Rikstad og Astrid Fossmo som har hatt i år også, med Aslaug Simundset som fast medhjelper, og vi vet de gjør en stor innsats for beboerne der. En stor takk til dem.
En leilighet står tom nå fordi Aslaug Snoen har flyttet til Helsetunet, men inntaksteamet i kommunen arbeider med å få inn en ny leietaker. Underavdelingene spanderer kaffe eller kveldsmat på beboerne, siste onsdag i måneden etter en turnusliste. De er også blitt påspandert middag med kjøttkaker og kaffe.
Julemøte for beboerne, innbudte, styret og medlemmer fra underavdelingene var 13.desember.
Pensjonistforeninga får holde styremøtene sine gratis på stua der, og seniordansen har holdt årsmøte der.
Det er montert tre brannslanger og to nye røykvarslere, og noe av ventilasjonen er reparert.
Nytt tak og takrenner er lagt av Jøla, som også har satt opp en carport i tilknytting til de utvendige bodene.
Nye utvendige persiennere med motor er montert til alle leilighetene.
Nytt gulvbelegg er lagt i gangene og ny salong er innkjøpt til stua. Den gamle salongen er gitt bort til Meldal Røde Kors Hjelpekorps.

Eldrefesten ble holdt i Meldal Samfunnshus 27. september med ca. 50 deltakere. Diakon Kirsti holdt andakt og spilte piano.
Åse Jøldal leste stykker som Alf Prøysen hadde skrevet og ledet allsangen med tonefølge av Sverre Rønnklev på trekkspill.
Det ble servert lapskaus og kaffe og bløtkake.
Og selvfølgelig var det loddsalg.

FYSAK (fysisk aktivitet) i Meldal er et tilbud til alle, og de arrangerte turmarsj fra Jolia til Orkdalsgrensa, marsjen gikk i 3 etapper.

Torshus folkehøgskule har samarbeid med Trondheim kretsfengsel, og ca. fire ganger i året besøker de fengselet med underholning og servering. Jorunn Ree tok kontakt med oss for å be om kaffebrød, hun fikk bestille 4 bløtkaker som i fjor, noe hun var veldig takknemmelig for.
Prestgårdshagens venner har fått bevilget penger til innkjøp av bord og stoler, som kan brukes ved forskjellige arrangement der.
Norsk Osteoporoseforening, LVS og vi arrangerte kurs for helsepersonell i Meldal kommune 30. mars på Helsetunet med godt oppmøte, hvor Torbjørn Olstad var kursleder. Om kvelden var det møte på Løvbytunet, der Olstad også deltok. Der var det loddsalg hvor inntekta gikk til Osteoporoseforeninga.
Innsamlingsaksjon til Leger uten grenser fikk kr. 5000.-
Orklaposten som har gitt ut boka I skyggen av et tårn av Ingvald Svinsaas og cdeen Svinsaas leser Svinsaas har fått støtte.

Fylkesårsmøtet ble holdt på Glåmos 16. og 17. juni med Viken Sanitetsforening som vertskap. Utsendinger med stemmerett var Jorunn Syrstad, Jorid Svinsås, Kjellrun Orre og Kari Ingeborg Lund. Dagrunn Wold var med uten stemmerett. Styremedlem i NKS Gerd Jorunn Bugge fra Nordland orientere om aktuelle saker.
Jorunn Sjøli NKS sin beredskapskoordinator snakket om omsorgsberedskap.
Magnhild Opphaug fra Tydal er fylkesleder og Aud Løfshus fra Løkken Verk er styremedlem, Aud er også leder for barn/unge/eldre/psykiskhelsekomiteen. Kari Ingeborg ble valgt til 2. vara til fylkesstyret og har møtt på noen styremøter,og er med i Beredskapskomiteen.
Fra november har Aud fungert som nestleder fordi nestleder ble alvorlig syk, jeg ble styremedlem og Beredsskspskontakt.
N.K.S i Sør-Trøndelag har arr. ett informasjonsmøte 7. november, hvor Kjellrun Orre og Eldbjørg Sugustad deltok.

29.juni hadde styrene i LVS og Meldal felles avslutning på Bergmannskroa og omvisning i Orkla Industrimuseum.

Fotterapeut Åshild Svinsås driver fotpleie i Sanitetsforeningens rom i Sentrumsbygget og i skolen på Storås. Pensjonister i Meldal får nå et avslag på kr. 50.- 4 ganger i året. Kontrakten med Åshild er fornyet med to år.
Olga Garberg har drevet frisering i rommet i Sentrumsbygget siden 1989 og til september, da hun sluttet av helsemessig grunn. Vi takker Olga for et veldig godt samarbeid gjennom 17 år.
Vi har dessverre ikke lyktes i å finne noen ny frisør.

17. mai hadde vi med fanen vår i toget, Mari Stokke bar den, med Jorid Olive Svinsås og Gjertrud Løkken som duskedamer.

Salget av maiblomster har i år også blitt gjort av elever på barneskolene i bygda. En stor takk til elever og lærere for all velvillighet og hjelp til dette arbeidet.
Ellers har det vært loddsalg på bygda for Meldal Sanitetsforening og for fylket.

Vi har bevilget mye penger til mange gode formål i år også, viser til regnskapet for flere opplysninger.
Vi håper vi har bidratt til å skape glede for dem som har vært mottakere, og at vi har forvaltet Sanitetsforeningens penger på en fornuftig måte.

Til slutt vil vi takke alle tillitsvalgte og medlemmer for en kjempeinnsats i året som er gått.
Spesielt vil vi takke revisoren vår Ola Uvøyen for godt utført arbeid i 38 år. Ola har valgt å si fra seg jobben etter å ha revidert årets regnskap noe vi beklager men respekterer.
Vil også takke Løkken Verk Sanitetsforening for godt samarbeid, et samarbeid vi håper vil fortsette i årene som kommer.

Vi ønsker lykke til med fortsatt innsats for Meldal Sanitetsforening.

Omtanke i nærmiljøet er et motto Sanitetsforeninga er kjent for.
Vi må vise det i vårt arbeid for Meldal Sanitetsforening.

I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet

Bakklia, februar 2007

Kari Ingeborg Lund, leder.

Du er enestående
Du er mer verd enn noen kan måle
Du kan noe som er spesielt for deg
Du har noe å gi andre
Du har gjort noe du kan være stolt av
Du har store ubrukte ressurser
Du duger til noe
Du kan godta andre
Du har evnen til å forstå og lære

Annonser


Medlemmer