Årsmøte i Midtbygda Grendelag

En av aktivitetene i grendelaget er St.Hans-feiring. Her fra 2011.

Det blir årsmøte i Midtbygda Grendelag 04.04.13 kl.19:30 i lillesalen i Meldal Samfunnshus.


07.03.2013 -

Vanlige årsmøtesaker står på sakskartet, men også aktivitetsplan er med.
Etter at årsmøtet er ferdig vil det bli informasjon rundt hva som kommer til å skje med sentrumsområdene fra Meldal kommune sin side. 

Etterpå vil det bli et forslagsmøte til hva grendelaget skal drive med i årene som kommer.

Les mer på Innkalling_Årsmøte_i_Midtbygda_Grendelag.pdf

 

Red: AMS

Annonser


Medlemmer