Årsmøte i N.K.S. Sør-Trøndelag

 

I helga var det fylkesårsmøte i N.K.S. Sør-Trøndelag med stort oppmøte. Fylkesleder Magnhild Opphaug ønsket alle deltakerne velkommen til det 64. årsmøte.

16.05.2007 -

Leder i Meldal Sanitetsforening, Kari Ingeborg Lund, ønsket alle velkommen til Meldal og fortalte litt om foreningen. Aud Løfshus fra Sanitetsforeningen på Løkken Verk ble valgt til møteleder første dagen. Etter lunsj ble det holdt foredrag av Dag Hårstad fra Helse Midt-Norge og styreleder i Kvamskollektivet, Inger Granby.
Kl. 17.00 var det oppmarsj fra Samfunnshuset til Meldal kirke med Løkken Musikkorps i spissen. Der ble det holdt gudstjeneste ved sokneprest Thor Aas. Jorid Svinsås og Kari Ingeborg Lund hadde tekstlesingen og Meldal Jentekor med Gretha Loe som dirigent deltok med fin sang. Deretter var det busstur rundt i bygda, 3 busser, med Mille Bjørkøy, Odd Myrmæl og Erik Steigen som guider.
På kvelden ble det holdt festmiddag i Meldal Samfunnshus. Leder i Meldal ønsket velkommen og ga videre ordet til Kåre Syrstad som ledet kvelden. Meldal Songlag deltok med sang og det var allsanger med Gretha Loe ved pianoet. Søndag var det orientering om kafe Stolt som ligger i Ila. Daglig leder Lars Vannvikmyr og styreleder Preben Oosterhof ga oss denne orienteringen. Det ble vedtatt at kafe Stolt skal drives videre fram til september 2008, og et ekstraordinært årsmøte i januar vil vedta om det fortsatt skal være drift eller avvikling.
Valg: Leder Magnhild Opphaug fra Tydal ble gjenvalgt for to år. Aud Løfshus ble nestleder for ett år og Kari Ingeborg Lund, Turid Ramstad fra Rennebu og Kari Olsen fra Tiller ble valgt til styremedlemmer for to år. Utsendinger til Landsmøte i september ble Dagny Romundstad fra Løkken Verk, Edel Fremo fra Rissa, Aud Løfshus, Alfild Ofstad, Toril Reitan, Liv Marit Bekkos fra Glåmos og Kari Ingeborg Lund. Meldal Sanitetsforening fikk en N.K.S-vimpel med innskripsjon for vertsforening.
Det hele ble avsluttet med lunsj.

Hege Eithun
Annonser


Medlemmer