Årsmøte i Storås Gammeldansklubb

 

Storås Gammeldansklubb avholder årsmøte torsdag 22. mars 2012 kl 19.00 på Stasjonspuben.


06.03.2012 -

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 16.3.12

Styret

Annonser


Medlemmer