Årsmøte med idèmyldringsmøte

Sentrum av Meldal, Midtbygda.

Midtbygda Grendalag inviterer til årsmøte med etterfølgende idèmyldringsmøte.


17.03.2012 -

Årsmøte i Midtbygda Grendalag
Møtet avvikles torsdag 29. mars klokken 19:00 i Meldal Samfunnshus, andre etasje.

Saksliste:
1. Åpning av årsmøtet
2 .Godkjenning av innkalling og sakslisten
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Valg jamfør vedtektene
7. (eventuelle innkomne saker)
Årsmøte slutt.

(Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret senest den 22/3 via f.eks midtbygda-grendalag@hotmail.no)

Idèmyldringsmøte for Midtbygda
Etter at årsmøtet er ferdig vil det bli idémyldringsmøte med høy takhøyde og fri tankeflyt om hva de fremmøtte ønsker å sette inn ressurser på. Dette foregår bordvis.
Nå har DU som innbygger i midtbygda en gylden mulighet til å komme med innspill om hva DU ser for deg av muligheter for fremtiden.

-Hva er du fornøyd med i midtbygda?
-Hvordan og hva kan forbedres?

-Midtbygda er avhengig av å ha innbyggere.
Du som leser dette er sannsynligvis en av dem.
Hvorfor sitte hjemme, når en kan bli med å videreutvikle sitt eget hjemsted?

Det vil bli enkel servering.

-Styret

Annonser


Medlemmer