Årsmøte Meldal bondelag

 

Årsmøtet i Meldal bondelag holdes tirsdag 15. november 2011 kl. 19.30 i Meldal Samfunnshus.


01.11.2011 -

 

Saksliste
1. Valg av møteleder.
2. Valg av 2 årsmøtedeltakere til, sammen med møtelederen, å underskrive protokollen.
3. Årsmelding.
4. Revidert regnskap.
5. Arbeidsplan for neste år.
6. Innkomne saker. Saker som ønskes behandlet må meldes til styret v/Ola Bjørkøy senest 8 dager før årsmøtet.
7. Valg etter vedtektene.

Fra fylkesstyret møter styremedlem Nina Vangen Ranøien.

VEL MØTT!

Meldal Bondelag
Ola Bjørkøy
Leder

Annonser


Medlemmer