Årsmøte Meldal hørselslag

 

25 personer på et årsmøte synes vi er bra -slik tilfelle var tirsdag 3. mars.

Etter årsmelding, rekneskap og valg, ser styret for 2009 slik ut:
Jo Foss, leder
Styremedlemmer: Solrunn Slupphaug, Arnt Grut, Erik T. Loe og Johan Syrstadeng.
Vararepresentant: Birgit Strand.
Kasserer Aasta Erlandsen og hørselshjelp Thore Bjørnaas møter fast i styret.


05.03.2009 - Magne Vullum

Birgit Strand har vært hørselshjelp de siste 6 åra, men har nå slutta. Det beklager vi - mange har satt pris på hennes engasjement og hjelp “i nødens stund“.
Thore Bjørnaas har vært på opplæringskurs, og er godkjent hørselshjelp.
Vår oppfordring er: Bruk han - ring han på telefon: 72494452 el. Mobil: 970 14 662

Laget legger vekt på  godt program - også på årsmøter.
Erik Loe tok oss med til Vietnam i ord og bilder. Det var spennende å møte folkeliv, miljø og natur i et land så fjernt fra det vi er vant med.
Torbjørn Strand og elever fra kulturskolen kastet glans over møtet -  som mange ganger før. På kulturskolen yngler det av talenter. Når de også ville delta på dette møtet - var boller og brus det minste de fortjente. Velkommen tilbake!

Jo Foss

Meldal Hørselslag

Meldal Hørselslag

Meldal Hørselslag

Meldal Hørselslag

Meldal Hørselslag

Meldal Hørselslag

Annonser


Medlemmer