Årsmøte meldal.no


meldal.no mottar mange bidrag fra folk utenom redaksjonen - takk og lov! Nå vil vi gjerne gjøre dette mer lettvint. Vi arrangerer skrivekurs for bidragsytere og andre interesserte tirsdag 16. oktober klokka 18.00. Gratis pizza!

Vi minner om at andelseierne inviteres til årsmøte i meldal.no BA mandag 12. mars kl. 20.00 i Næringslivets hus på Løkken.


02.03.2012 -

Vanlige årsmøtesaker. I tillegg må det vedtas ny organisasjonsform og vedhørende nye vedtekter.
Myndighetene har bestemt at organisasjonsformen BA skal opphøre innen utgangen av 2012, og alle må da innen utgangen av året ha endret til annen organisasjonsform

Andre saker som ønskes behandlet på årsmøte må være levert styret innen mandag 5. mars.

Andelseiere som ønsker å ha sakspapirer tilsendt før møte må melde inn sin e-postadresse til magne@meldalsnett.no.

Styret i meldal.no BA

Annonser


Medlemmer