Årsmøte Privatskole

 

Torsdag 2. desember avholdes det ekstraordinært årsmøte i Løkken Verk Montessorieskole.  Dette skjer på Bergmannskroa, og alle interesserte er velkommen.


30.11.2010 - Magne Vullum

Ved opprettelse av Løkken Verk Montessorieskole var det nesten 100 personer som tegnet seg som medlemmer. Disse er nå invitert til årsmøtet. Men dit kan også eventuelle nye medlemmer komme. Møtet er også åpent for de som ønsker å høre mer om planene for etablering av privatskoler på Løkken og Storås. Det skal også informeres om planene for etablering av en Montessorie Ungdomsskole.

Det var i mars i år at det ble sendt søknad om etablering av privatskole på Løkken. Endelig svar på søknaden har ikke kommet fra Utdanningsdirektoriatet, men det er bekreftet at det ikke er feil eller mangler ved søknaden. Dette gjelder også budsjettet som det var knyttet spenning til. Det er usikkert når endelig svar kan ventes, men mer om søkeprosessen vil det bli orientert om på årsmøtet torsdag.

Når det nå inviteres til et ekstraordinært årsmøte er det for å velge en Valgkomite for Løkken Verk Montessorieskole. Denne skal da legge frem forslag på det første ordinære styret, som Generalforsamlingen skal velge til våren. I tillegg skal man på torsdag gjøre endringer i vedtektene som er etter en anbefaling fra Utdanningsdirektoriatet.

På møtet vil styreleder Morten Haugen gi en full orientering om hvor langt interimstyret har kommet med planene med etableringen av Løkken Verk Montessorieskole. Likeså vil det også bli en status for etablering av tilsvarende skole på Storås. Det presiseres at alle som er interessert er velkommen på møtet, som starter kl 19:00.

Endre Storholt

Annonser


Medlemmer