Avslutning av kurs

 

Avslutning av kurs i fysisk aktivitet og kroppsbevissthet på museet. I et samarbeid mellom de kommunalt ansatte fysioterapeutene og psykisk helsearbeid i Meldal, ble det arrangert kurs i fysisk aktivitet og kroppsbevissthet. Kurset startet 22. februar og avsluttet nå 10. mai.

15.05.2007 -

Annonser


Medlemmer