Bedre føre var.... 

 

Orkla Fellesforvaltning har lenge ventet på at Direktoratet for naturforvaltning skulle komme med nye regler for sjølaksefiske. Først i neste uke skal 4 forskjellige statlige departementer drøfte saken, og da kan det ta tid før det blir enighet om en løsning. Sesongen nærmer seg og Orkla Fellesforvaltning måtte sjøl foreta de nødvendige regelendringer for årets sesong for å bevare fiskebestanden  

10.04.2008 -
Kategori: Arkiv

Det er en kjensgjerning at det ikke kan fiskes mer enn tilgangen, og daglig leder Rune Krogdahl i Orkla Fellesforvaltning er spent foran årets sesong. Det var et svakt årskull i fjor, og på smulten som gikk ut i fjor var det mye lusangrep, forteller Rune til Medalsavisa. I fjor var det lite smålaks i alle norske lakseelver, og det skulle tilsi lite mellomlaks i år. Sist helg var representanter for Orkla Fellesforvaltning på befaring i Skottland, hvor det i lengre tid hadde vært for stort uttak. Det ble krise når stammene havnet på lavnivå. Der innførte de kvoter og laksestammen er nå på vei opp.
Den nye døgnkvoten for laks er 1 stk og døgnkvoten for sjøørret er 1 stk. Sesongkvote for laks er 10 stk og sesongkvote for sjøørret er 5 stk.

De komplette fiskereglene finner du her


 

 

Annonser


Medlemmer