Besøk fra Stortinget

 

Mandag var stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien på besøk i Meldal. Hun representerer Senterpartiet og sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.


25.08.2011 - Magne Vullum

I tillegg var Arne Braut, fylkesordførerkandidat, og Aleksander Rønningen, 3.kandidat i fylkestingsvalget, med på turen. Fra Meldal møtte ordfører Ivar Syrstad og lokallagsleder i Meldal Sp Ola Bjørkøy.

Anne Tingelstad Wøien presiserte at det viktigste i skolepolitikken er å ha fokus på innholdet i skolen.
Hun har vært spesielt aktiv i forhold til den nye stortingsmeldingen om ungdomsskolen. Å få til en mer praktisk retta ungdomsskole som gir praktisk flinke elever utfordringer og utviklingsmuligheter har vært en kjernesak for Wøien.

Hun var veldig fornøyd med at Meldal kommune er en av søkerne til forsøksordning for “Praktiske arbeidslivsfag”. Dette faget skal gi et tilbud til praktisk flinke elever som har behov for et avbrekk fra all teoriundervisningen som har preget ungdomsskolen de siste årene.

Ola Bjørkøy

Besøk fra Stortinget 
Fra venstre Aleksander Rønningen, Anne Tingelstad Wøien, Ivar Syrstad, Arne Braut og Ola Bjørkøy

Annonser


Medlemmer