Besøket har stabilisert seg

 

Det ser ikke ut for at lysere dager og vårfornemmelser har minsket besøkstallene på nettportalen vesentlig.

08.05.2007 -

Også siste uke var besøket ca. 1000, med noe naturlig nedgang i helgedagene. Markedsplassen er forøvrig mye brukt, og det er registrert over 80 produkter solgt/kjøpt siden den kom på lufta. Tilbakemeldingene har vært gode fra både bedrifter og menigmann, og vi ønsker at flere lag- og organisasjoner vil dra nytte av portalen. Det medlemsskapet koster kun 400 kroner, og da er dere ”på nett” med de opplysningene dere ønsker skal være tilgjengelig for nettbrukerne.
Ellers er det registrert besøk fra nye land som Kenya, Korea, Columbia, så når det daglig er besøk fra 30-40 andre land i verden skulle det tyde på at meldalinger ”i utlendighet” er interessert i det som skjer i bygda. Nå etterlyser vi noen leserbrev med et par bilder fra dere. Vi som bor i bygda er nok like nysgjerrige på hvem og hvor dere er, som dere er nysgjerrige på det som skjer i Meldal.

Annonser


Medlemmer