Blåknute på pengesekken?

 

Gjennom organisasjonen Storås Utvikling, har en gruppe fått i oppgave å gjøre tiltak for å bedre nærbutikken og dens omgivelser på Storås. Coop Marked Storås som er tilsluttet Coop Orkla-systemet, går med ubetydelig overskudd, og gruppen mener at dette kan det gjøres noe med.

11.05.2007 -

Parkeringsmulighetene har vært et problem, og i den anledning møtte Tor Ivar Solem fra veivesenet og Kai Remen fra Meldal kommune. Årsaken er at det ble foretatt endel endringer og sikringstiltak i fjor, og det har ikke fungert som forutsatt. Veivesenet var lite engasjert i saken, og mente de ikke hadde noe å bidra med. Det var etter Veivesenets syn kommunens og Coop Orkla sitt ansvar. For anledningen var driftsleder Alf Grødal og driftskonsulent i S-marked Håvard Dahl til stede for å vurdere tilstanden. Det ble drøftet parkeringsmuligheter bak samvirkelaget og muligheter for å kjøre rundt. I så fall må området ryddes, fylles opp og planeres. Det kan da gi mulighet for å plassere returmottaket for glass og metall i dette området.
I første omgang ble det lovt at eksisterende parkeringsplasser skal markeres for å bedre situasjonen. Utvendige forbedringer som istykkerkjørte takrenner, forfalt rampe for varemottak m.m. ble det ikke tatt stilling til. Det er kanskje en vaktmestersak? De sentrale lederne virket uansett positive til å gjøre tiltak, men vi fikk beskjed om at det var et økonomisk spørsmål.
Det ble diskutert butikkens innhold, og det var enighet om at en fornyelse måtte til. En kjøledisk er nærmest utgått på dato, og det hørtes ut på de ”besøkende” at de var åpen for å rasjonalisere de innvendige løsningene og gjøre tiltak. Vareutvalget ble drøftet, og de tilstedeværende fikk klarhet i at det er konsernet som i hovedsak bestemmer dette. Det beror mye på hvilke varer som selges og gir lønnsomhet. At vi ikke får kjøpt sterk sennep på Storås er derfor konsernets ansvar, sjøl om en enkelt kunde bruker et slikt glass pr. måned.. Når juleansjosen koster 30 kroner pr. boks i april, så er det bestyrerens ansvar, ble det forklart. Det blir et for stort misforhold når den samme ansjosen koster 10 kroner pr. boks ved Prix Løkken, ettersom vareleverandøren er den samme i begge tilfeller. Det hadde kommet innspill til gruppen fra flere hold vedrørende vareutvalget og kvaliteten på disse, derfor har ledelsen en utfordring også på dette området.
Konklusjonen ble at butikken trenger en fornying nå, både ute og inne. Coop Storås betaler tross alt 327000 kroner i husleie pr. år til konsernet i den forfatning bygningen er i dag. Da burde det være rom for å oppjustere standarden, slik at det kan skape bedre trivsel for kundene. Kundegrunnlaget er stort nok, men vareutvalget må være så godt at det tilfredsstille kundene. Med nok kunder i butikken, tør ikke nedleggelsesspøkelset engang å vise seg fram.
Leder i kretsutvalget, Atle Ingar Kjeldstad, fikk i oppgave å legge fram saken på et møte der nå i mai. Denne kretsen (krets 7) omhandler også Rennebu.

Annonser


Medlemmer