Blir tatt godt vare på

 
12.03.2007 -

Det er et av tre lokomotiver som ble levert til Thamshavnbanen i 1908. Westinghouse Ltd. i England leverte det som er det første og eldste vekselstrømsdrevne lokomotivet. Lok. 2 på Løkken blir tatt godt vare på, mens tilsvarende, som i dag står på Gløshaugen ”bare står der”. I år har de hovedrevisjon på lokomotivet, noe som skjer hvert 12. år. Da demonteres lokomotivet og alt blir sjekket, kontrollert og reparert. Det viktigste er å sjekke bremsene, og alt som har med sikkerhet å gjøre. Vanligvis bruker de hele vinterhalvåret på dette arbeidet. Nils Arne Hegle, Atle Bergkvist og Nils Ingvald Reitan jobber med prosjektet.

Annonser


Medlemmer