Bønneuke og bilbelhelg

 

Uke 43 arrangerer Meldal Normisjon bønneuke og bibelhelg.
Det blir bønnemøter hver kveld fra 25. til 29. oktober, og så avsluttes uken med bibelhelg lørdag og søndag.


23.10.2010 - Magne Vullum

Bønneuke  25. – 29. Oktober
Mandag  – Grøtte bedehus
Tirsdag – hos Aslaug Holte
Onsdag – Å bedehus
Torsdag – Kirkestua på Løkken
Fredag – Meldal kirke
Vi møtes til uformelle samlinger kl. 20.00 hver kveld.
Martha Stormo har andakt fredag.

Bibelhelg 30. – 31. Oktober
Sted: Grøtte bedehus
Lørdag
Bibeltime kl. 11.00 og 13.30
Grøt og spekemat i pausen.
Det er oppsatt barnevakt under bibeltimene.
Søndag
Frokost kl. 10.00
Familiemøte kl. 11.00
Martha Stormo er taler hele helga og vi får sang av barneklubben søndag.

Hjertelig velkommen!!

Meldal Normisjon

Annonser


Medlemmer