Brannvernuka: Åpen dag på over 350 brannstasjoner

 

Mer enn 350 brannstasjoner over hele landet vil ha åpen dag for publikum under Brannvernuka 19. - 24. september. Brannvesenet ønsker å inspirere barn og voksne til å sjekke brannsikkerheten og ha brannøvelser hjemme.


20.09.2011 - Magne Vullum

Rundt 80 prosent av alle branner i Norge skjer på grunn av menneskers atferd. Mange av disse brannene kunne vært unngått om folk var flinkere til å ta brannvern på alvor. Åpen dag på brannstasjonen gir oss en enestående anledning til å komme ut med et viktig brannforebyggende budskap, nå som vi går inn i den tiden på året da det tradisjonelt brenner mest, sier Brannsjef Ove Smedplass.

Betydningen av brannøvelser står sentralt i den landsomfattende kampanjen. I tillegg til åpen dag på brannstasjonene, avholdes det en nasjonal brannøvelse med rundt 500.000 deltakere i mer enn 4000 bedrifter, skoler, barnehager, institusjoner og offentlige kontorer landet rundt. Brannvesenet utfordrer samtidig alle til å ha brannøvelser også hjemme i sin egen bolig.

- Barna har brannøvelser i barnehagen og på skolen, mens mange voksne har jevnlig øvelser på jobb. Men det er hjemme vi oppholder oss mesteparten av døgnet, og det er der brannfaren er klart størst. Derfor burde det være opplagt at vi har brannøvelser også hjemme, sier Smedplass og oppfordrer spesielt alle barnefamilier til å bli med på den nasjonale brannøvelsen.

Brannstasjonenes åpen dag er lagt opp som en familieaktivitet. Her får barn og voksne opplæring i hvordan de kan sikre hjemmet mot brann. Konkurranser, slokkedemonstrasjoner og prøvesitting i brannbiler er noe av det man kan oppleve. Barna får også en tøff brannverncaps til odel og eie.

- Vi må ta et felles krafttak for å høyne brannsikkerheten i norske hjem. Barn er gode ”påvirkningsagenter” i så måte, og kan medvirke til at brannsikkerheten i hjemmet blir bedre. Åpen dag på brannstasjonen gir verdifull kunnskap til både små og store, og er derfor et svært viktig og positivt tiltak, sier konserndirektør Line M. Hestvik i If Skadeforsikring.

Brannvernuka arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, If Skadeforsikring og brannvesenet. Mange steder deltar også lokale If-kontor, el-tilsynet, sivilforsvaret, politiet og ambulansetjenesten.

I vårt distrikt er det Meldal brannvesen som står for gjennomføringen av arrangementet. Her inviteres det til åpen dag på Meldal brannstasjon lørdag 24. september fra kl 1200 til 1400. Her blir det anledning til å sitte på med brannbil, sprute vann og prøve utstyr. Vi har også en løype med diverse spørsmål. Premiering, brus og kjeks samt kaffe til de voksne.

Annonser


Medlemmer