Bruk stemmeretten 12.september

 

Dette var alle de politiske partiene i Meldal enige om på mandagens paneldebatt.

22.08.2011 - Aud Inger Kalseth

Fagforbundet i Meldal inviterte alle de politiske partiene til paneldebatt i Storås samfunnshus og hadde invitert nestleder i Fagforbundet i Sør-Trøndelag, Gunn Elin Flakne, til å lede debatten. Det gjorde hun med både bestemte og humoristiske kommentarer og innspill.

Ca. 100 interesserte hadde møtt opp for å høre hva de politiske partiene hadde på hjertet foran valget, og for å støtte sine egne kandidater. Det var et godt engasjement både i panelet og i salen, og det som ble framført var saklig informasjon fra de respektive partiprogram.

Salen stillte spørsmål om ufrivillig deltid, samhandlingsreform, ungdomstiltak, lærlingeordning, lokalt næringsliv, attraktive boligtomter og boliger for ungdom og skolepolitikk. Politikerne prøvde etter beste evne å svare så ærlig de kunne når de også skulle selge seg til velgerne.

Ordfører Ivar Syrstad representerte Senterpartiet og inrømte at ufrivillig deltid i stor grad er et økonomisk spørsmål, men det dreier seg om at noen må arbeide flere helger også. Det hjelper ikke nødvendigvis å øke grunnbemanningen hvis ingen vil arbeide i helgene.

Meldal kommune har idag 7 lærlinger som de administrerer selv, og ordføreren synes de skal fortsette med det. Det har vært dårlig innsøkning til noen av plassene, så det kan tyde på at ungdommen ikke ønsker å utdanne seg innenfor kommunal (offentlig) sektor.

Meldal kommune har også ansatt ungdomsleder i 100% stilling.

Det er ledige tomter både på Storås, Løkken, Meldal og Å, men alle er ikke like attraktive. På Storås er det i disse dager ferdig et reguleringsarbeid som vil gi mange fine sentrumsnære tomter.

Når det gjelder samhandlingsreformen, synes ordføreren Meldal kommune er kommet langt. Det er lagt ned mye arbeid og i disse dager skal det gjøres viktige vedtak om samarbeid rundt om i kommunene. Det blir stilt store krav til bred kompetanse, men også utfordringer om å være villig til å satse på forebyggende arbeid som en først vil se resultater av om 20 - 30 år.

For Arbeiderpartiet var det ordførerkandidat Are Hilstad som skulle markedsføre partiet. Han ville øke grunnbemanningen i helsesektoren og arbeide for å øke innsatsen mot ufrivillig deltid.

Han synes Meldal kommune skal prioritere å ha 10 lærlinger og la Midt-norsk opplæring administrere ordningen, for på den måten å styrke Midt-norsk opplæring. Idretten gjør mye for ungdom, så kommunen må fortsatt støtte den. I tillegg ville han arbeide for egne lokaler til ungdommen.

Are Hilstad mente også at det må skaffes flere kommunale tomter som skal være klar når noen spør og AP vil arbeide for den offentlige skolen og forholde seg til de vedtakene som er gjort i den saken. Han signaliserte at AP ville følge nøye med slik at de økonomiske rammene ikke blir utvidet. Han vil også ha en plan for gjenbruk av de nedlagte skolene.

Høyre har en fersk ordførerkandidat i Liv Marit Vinje og kunne ikke svare på alle spørsmålene. Men hun går for privatskole på Løkken og at Midt-norsk opplæring administrerer lærlingeordningen. Sammen med de andre partiene mener Høyre at de eldre skal få bo hjemme lengst mulig, og at det legges til rette for det.

Kristelig Folkeparti har Nils Erik Syrstad som toppkandidat og vil arbeide for et varmt og inkluderende lokalsamfunn bygd på kristne grunnverdier. Han er opptatt av at alle er med og tar initiativ og ansvar i lokalsamfunnet vil sette fokus på aktiv næringsutvikling og økt bosetting.

Venstre ved Marit Foss Sundseth er også opptatt av at organisasjonslivet må få støtte, for de gjør en verdifull jobb.

Fremskrittspartiet ved Helge Ringli vil ha privatskole på Løkken, liker ikke bompenger og skal gjøre så godt han kan for nå få til flest mulig hele stillinger i helsesektoren

Pensjonistpartiet har stort sett det samme i programmet som de andre partiene mens Demokratene har felles program for Orkdal-Meldal-Agdenes og Snillfjord. Pensjonistpartiets Asle Bjørgen har god greie på politikken i Meldal og synbar det, men Demokratene er ferske og kunne ikke svare på alle spørsmålene.

Kveldens paneldebatt kom ikke med noen overraskelser, men den var saklig og ble gjennomført uten noen form for ubekvemsord mot de andre partiene og med et samstemmig ønske til slutt om at alle benytter seg av stemmeretten sin, for det er det viktigste i et demokrati.

 

Annonser


Medlemmer